Bán hàng, Cho thuê nhà 619-258-7020
Tiếng Anh EN Tiếng Tây Ban Nha ES Bồ Đào Nha PT Tiếng Pháp FR Tiếng Đức DE người Nga RU Tiếng Nhật JA Indonesia ID Thái TH tiếng Ả Rập AR

Xem cách máy bơm EDDY hoạt động tốt hơn

Slurry và Fly Ash Video

Nếu bạn có câu hỏi về đơn đăng ký của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.

Ứng dụng tùy chỉnh

Máy bơm EDDY có thể được áp dụng cho nhiều ứng dụng bơm công nghiệp khác nhau. Chúng tôi đã chọn một vài ngành để làm nổi bật.

Nếu dự án của bạn phù hợp, tùy chỉnh thiết kế và sửa đổi có thể được thực hiện để đáp ứng thông số kỹ thuật hệ thống bơm độc đáo của bạn. Gọi cho chúng tôi về dự án của bạn.

Gọi để bán hoặc hỗ trợ

Lựa chọn bơm, hỗ trợ bán hàng hoặc kỹ thuật, Gọi 619-258-7020.