ขาย, เช่า 619-258-7020 - Español 619-493-1025
English EN Spanish ES Portuguese PT

การใช้งานปั๊ม EDDY

ดูวิธีการปั๊ม EDDY ดีขึ้น

วิดีโอ Slurry และ Fly Ash

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับใบสมัครของคุณโปรดติดต่อเรา

โปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเอง

ปั๊ม EDDY สามารถใช้กับงานสูบส่งในอุตสาหกรรมหลายประเภท เราได้เลือกอุตสาหกรรมที่ต้องการเน้น

หากโครงการของคุณพอดี, การออกแบบที่กำหนดเองและการปรับเปลี่ยน สามารถทำได้เพื่อตอบสนองข้อกำหนดเฉพาะของระบบสูบน้ำของคุณ โทรหาเราเกี่ยวกับโครงการของคุณ

โทรติดต่อฝ่ายขายหรือฝ่ายสนับสนุน

การเลือกปั๊ม, การขายหรือการสนับสนุนด้านวิศวกรรม, โทรหา 619-258-7020